Hôn Khế- 婚契

1008390177d87e1cf7

Tác giả:Triển Tuyết Phàm

Thể loại: 1 vs 1, HE, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, cung đình tranh đấu âm mưu, cổ đại, xuyên việt, trùng sinh.

Tình trạng bản gốc: hoàn.

Tình trang edit: đang tiến hành.

Editor: Hanbangnguyet, Nanawaterya

Beta: Vô [canhbido].

Văn án:

Đây là một câu truyện về một cặp công thụ có ba mẹ mất sớm, sau còn bị một lão thần côn cho sụp hố, đã thế còn bị người nhà tính kế, rơi vào đường cùng mà cả hai phải lấy nhau, đến sau cùng ở chung lâu ngày lại nảy sinh ra tình cảm, thế là tiện tay xách hố mà mọi người đào ra ném trả lại cho họ.

Cố Thành Chi: nghe nói tổ mẫu lại thúc giục ngươi nạp thiếp.

Sở Quân Dật: ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ngươi thừa biết ta không có khả năng nạp thiếp mà.

Cố Thành Chi: cũng đúng, dù có muốn nạp thiếp thì cũng phải nâng được cái thắt lưng đi đã, chỉ sợ ngươi còn chưa vào tới nhà, chân đã nhũn thành bún rồi.

Sở Quân Dật: . . .Ngươi lưu manh như vậy mà được đó hả?! Trạng nguyên gia văn võ toàn tài đâu mất rồi hả!

==>> Đây là bản của bên hắc bạch vô thường điện, do bên nhà này quá lười, mà beta ‘chạy mất’ nên bả ngâm dấm và chưởng lại quả hàng này cho tui, nên tui ôm chưởng bả té hố. Bộ này sẽ được thực hiện lại từ đầu luôn, nên mọi người an tâm đọc, không bỏ, chỉ là ‘hơi lâu’ chút thôi =]]].

Truỵên được thực hiện với mục đích không mang tính thương mại! Chủ nhà không dám gắn mác 100% sát bản gốc, nhưng có thể đảm bảo là nghĩa bản edit sát theo bản gốc =]], mọi người thoải mái đọc truyện, quyết không bỏ nghĩa gốc =]]. Cuối cùng, đây là công sức của người làm, các bạn hãy giữ nguyên bản quyền edit của nhà khi mang đi nơi khác.

Mục Lục

Chương 1 || Chương 2 || Chương 3 || Chương 4 || Chương 5

Chương 6 || Chương 7 || Chương 8 || Chương 9 || Chương 10

Chương 11 || Chương 12 || Chương 13 || Chương 14 || Chương 15

Chương 16 || Chương 17 || Chương 18 || Chương 19 || Chương 20